Egy magyar író dedikációi

Most nyílt meg a Tá. Dé. Vé. utca 7. szám alatt a nagy író, Tá. Dé. Vé. Emlékmúzeuma. Jövünk-megyünk a tágas termekben, s elgyönyörködünk e nagy realista hátrahagyott töltőtollainak, kávéfőzőinek és párttagsági könyveinek gyűjteményében. A vitrinekben láthatók barátainak, szerelmeinek ajánlott könyvei is. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé:


1.

Mamának és Papának

                                hű gyermekük.


2.

Ellának.


3.

Bellának.


4.

Karolinának.


5.

Linának.


6.

Cucusnak.


7.

Mucusnak.


8.

Hamara Kristóf min. tanácsosnak, hazafias hódolattal

                                                          lófő Tá. Dé. Vé.


9.

Biatorbágyi Blumfeld Móricnak, a nagy humanistának, a Hungária Első Gumi vezérigazgatójának, az írók bőkezű istápjának.

Tá. Deutsch Vé.


10.

Hamara Kristófnénak, a közép-rodéziai misszió Védnökasszonyának a megváltásra váró

Tá. Dé. Vé.


11.

Ostorovics Kornélnak, a nagyszerű kritikusnak, a Goebbels prózája c. esszé szerzőjének!

Tá. Dé. Vé.


12.

Gró Etelnek

                 tisztelő Tá. Dé. Vé-je,


Etelnek

             Tá.


Etusnak, forró felgondolásokkal

                                      Décske Vécske


Nyuszi! Máskor ne harapj!

                                      Nyuszkó.

(utóbbi kiradírozva, helyébe tintával beírva:)


13.

Dr. Berény Aladárnak a zseniális válóperért.


14.

Trenka Tivadar vezérőrnagy, hadosztályparancsnok úrnak. Innen a távolból súlyos vastagbélfekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altiszti karát, tiszteseit és legénységét.

Tá. Dé. Vé. karp. őrmester


15.

Hamara Kristófné elvtársnőnek,
VI. ker. Igazoló Bizottság

                                           Barátság! Tá. Dé. Vé.


16.

Ostorovits Kornélnak, Az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének


17.

Blumfeld Móric bácsinak (Állatkert)

                                a szép vizslakölykökért - Tá. Dé. Vé.


18.

Hamara Kristófnak
                                 Kanadai Magyar Nemzetőr

                                          Üdv! Tá. Dé.Vé.


19.

Hamara Kristófnénak
Belvárosi Kutyafürdő

                              Vizslám nevében Tá. Dé. Vé.


20.

Ostorovits Kornélnak,
a Némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában bátor szerzőjének.


21.

Nyuszikám, te vagy az igazi! Meg tudsz bocsátani Nyuszkónak?


22.

Dr. Hajmási Péternek, a nagy urológusnak, hálás betege.


23.

Dr. Hajmási Pálnak, a nagy kardiológusnak, hálás betege.


24.

Ostorovits Kornélnak.

Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom, amiért búcsúbeszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit.

Tá. Dé. Vé.-né szül. Gró Etel

*

(Fenti gyűjtemény korántsem teljes. Még számos Tá. Dé. Vé. dedikáció rejtőzik közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. Felkérem az olvasót, ha ilyenekről tud, értesítse a Tá. Dé. Vé. Emlékmúzeumot.)

A cél voltaképp mi is?
A cél, megszűnte a dicső csatának,
A cél halál, az élet küzdelem,
S az ember célja e küzdés maga.

Login
Youtube videók
Friss kommentek

Eladó Ház Üzlet Ercsi
Eladó Családi Ház Ercsiben